Benoeming Corrie Setz

De Raad van Toezicht heeft besloten om mevrouw Corrie Setz per 1 mei 2021 te benoemen als rector-bestuurder van OSG de Hogeberg., na een positief advies van de medezeggenschapsraad.  

Mevrouw Setz is sinds maart 2019 waarnemend rector-bestuurder. Zij heeft in deze periode van ruim twee jaar samen met de medewerkers tot volle tevredenheid van de Raad van Toezicht de onderwijskwaliteit van de OSG weten te verbeteren en de school positief op de kaart gezet. Ook de opgelegde coronamaatregelen zijn door bestuur en team steeds snel en succesvol doorgevoerd. 

De Raad van Toezicht heeft daarom het volste vertrouwen in de kwaliteit van mevrouw Setz en ziet in haar de juiste persoon om de ingeslagen weg te vervolgen.  

Met vriendelijke groet,  

namens de Raad van Toezicht, 

Rob Limper, voorzitter 

Meer nieuwsberichten