Corona

Nu we weer een paar weken draaien, merken we ook dat de coronabesmettingen weer oplopen. Daarom zetten we de belangrijkste punten nog even op een rijtje:

  • Bij klachten graag testen vóór de leerling naar school gaat.
  • We willen niet dat leerlingen op school testen, zodat er geen besmettelijk materiaal rondzwerft. We nemen ook geen klassikale of individuele tests af. Testen doen ze thuis. 
  • Testen zijn gratis verkrijgbaar bij de leerlingenbalie.
  • We verzoeken u om een corona besmetting te melden bij school. Bij ziekmeldingen hoeft u niet te melden dat het om corona gaat, we vragen er ook niet naar, maar het helpt ons wel als u er melding van maakt. We kunnen de besmettingen dan beter monitoren. 
  • Bij besmettingen in het gezin hoeft de leerling niet in quarantaine. De leerling kan naar school als de test negatief is. Dagelijks testen is wel raadzaam.
  • Bij een positieve zelftest blijft de leerling thuis en kan weer naar school als de leerling 24 klachtenvrij is, met een minimum van vijf dagen, gerekend vanaf de dag van de positieve test. Testen bij de GGD is niet nodig.

Meer nieuwsberichten