No module Published on Offcanvas position

Even voorstellen

Astrid Berbée is werkzaam als verpleegkundige 12+ bij GGD Hollands Noorden en is als jeugdverpleegkundige verbonden aan deze school. 

Astrid stelt zich graag even persoonlijk aan u voor: "Ik ben beschikbaar voor alle leerlingen op school. De functie van de GGD verpleegkundige en GGD arts is met name preventief. Wij proberen dus tijdig te signaleren en laagdrempelig in gesprek te gaan met een leerling als hier aanleiding voor is. Ik heb regelmatig contact met de ondersteuningscoördinator van school en samen met de GGD-jeugdarts werken wij eraan om eventueel schoolverzuim te verminderen. 

We maken gebruik van de M@ZL-methode die hiervoor speciaal ontwikkeld is. In het 2e en 4e leerjaar wordt een digitale vragenlijst ‘Gezond leven check ’t even’ afgenomen op school. Deze vragenlijst is niet anoniem, maar bedoeld voor het welzijn van de leerlingen. Leerlingen vullen vragen, over verschillende thema’s, in en kunnen eventueel uitgenodigd worden voor een gesprek met mij, of deze zelf aanvragen. Het gesprek is laagdrempelig en kan/mag over van alles gaan.
Ook leerlingen uit andere leerjaren zijn van harte welkom voor een gesprekje als zij daar behoefte aan hebben. Soms is het gewoon fijn om even met een ‘onafhankelijk iemand’ te kunnen praten."

Op de website : www.jouwggd.nl is veel informatie te vinden over uiteenlopende onderwerpen. Deze website is speciaal ontwikkeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar, en heeft ook een anonieme chatfunctie. Ook als ouder kan je hier veel informatie vinden. Heeft u vragen en/of problemen? Dan is het mogelijk om een individuele afspraak te maken (bv. voor het Opvoedspreekuur). De GGD geeft ook gratis opvoedcursussen, zoals: ‘Omgaan met pubers’. Deze cursus is jaarlijks druk bezocht. 

Kijk voor meer informatie hierover en het complete cursusaanbod op onze website: www.ggdhollandsnoorden.nl

U kunt ook persoonlijk contact met Astrid Berbée opnemen via  of telefonisch via het algemene telefoonnummer 088-0100550.   

Image
Image

Adresgegevens

Haffelderweg 40, Den Burg

Postbus 153, 1790 AD, Den Burg

KvK: 72241713

Contact

Telefoon: +31(0)222-312121
Fax: +31(0)222-314765

E-mail: