Geslaagden OSG in de Texelse Courant

In de Texelse Courant van dinsdag 9 juni werd in een feestelijk bericht melding gemaakt van het hoge slagingspercentage van de OSG eindexamenleerlingen. In dit bericht werden tevens de namen van geslaagden vermeld. Later bleek dat er per abuis een deel van de namen in het bericht was weggevallen. De Texelse Courant heeft dit vervolgens keurig hersteld in een online bericht. Toch kwamen er daarna nog meldingen van ouders dat hun zoon/dochter er nog steeds niet bij stond. In dat geval heeft de ouder of de leerling zelf geen toestemming gegeven voor het vermelden van naam of foto in de krant. 

In het kader van de AVG-Wet is aan leerlingen en/of hun ouders via een online formulier in Magister, aan het begin van het jaar, gevraagd waar ze wel/niet toestemming voor geven. Als daarin is aangekruist dat er geen toestemming wordt gegeven voor het plaatsen van de naam in de krant dan doen we dat niet. Door in te loggen in Magister kunt u nagaan wat er bij uw zoon/dochter is ingevuld. U kunt dit elk moment wijzigen. Het online krantenbericht met de namen kunt u hier vinden: artikel Texelse Courant.

 

Meer nieuwsberichten