Hoge slagingspercentages op alle afdelingen

Op vrijdag 2 juli 2021 heeft de volgende groep examenleerlingen gehoord of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Weer 44 leerlingen zaten in spanning te wachten en kregen rond 10.30 uur het verlossende telefoontje. 

De in totaal 167 examenleerlingen hebben dit jaar vanwege coronamaatregelen de mogelijkheid om gespreid over een eerste, tweede en zelfs derde tijdvak examen doen. Het (bijna) totaalbeeld van de scores laat zien dat we ondanks twee roerige jaren met onderwijs onder coronaomstandigheden en een verbeteropdracht van de inspectie, toch in staat zijn geweest om leerlingen op het gewenste niveau te brengen. De stand op dit moment is, dat gemiddeld 95% van alle leerlingen is geslaagd. Bij het vmbo basis slaagde 100%, bij het vmbo kader 100% en bij de mavo 93%. Bij de afdeling havo slaagde 88% van de leerlingen en bij het vwo slaagde 94% van de leerlingen. De score van de havo laat in vergelijk met voorgaande jaren een positieve lijn zien, een trend die vorig jaar al zichtbaar werd, maar nu definitief lijkt door te zetten. Mogelijk worden de percentages zelfs nog iets hoger, omdat er ook in het derde tijdvak examen gedaan wordt. Vijf leerlingen slaagden cum laude, vier mavo leerlingen en een vwo leerling 
De herkansmogelijkheid in het derde tijdvak is in de week van 6 t/m 9 juli. Deze leerlingen ontvangen dan op 15 juli 2021, in de eerste schoolvakantieweek, de uitslag. De diploma-uitreiking, die dit jaar het thema Glitter & Glamour heeft, is op 7 en 8 juli 2021 in de Krim.  

Meer nieuwsberichten