Inspectiebezoek

Een jaar geleden, eind januari 2020, bracht de onderwijsinspectie een bezoek aan onze school. Zes inspecteurs namen toen twee dagen op verschillende manieren OSG de Hogeberg de maat. In het eindgesprek lieten zij weten dat er grote vooruitgang was geboekt vergeleken met het vernietigende inspectierapport een jaar eerder (begin 2019). 

In krap een jaar tijd is het de school gelukt om alle afdelingen van vmbo tot vwo, significant te verbeteren. De afdelingen vmbo basis en kader en het vwo zijn in 2020 weer als voldoende gekwalificeerd. De inspectie erkende bij alle afdelingen de stijgende lijn en sprak het vertrouwen uit dat het de goede kant op gaat.  

Voor de mavo en de havo ligt er nog een herstelopdracht. In 2020 was zichtbaar dat deze afdelingen ook sterk verbeteren en op de goede weg zijn. Beide afdelingen zijn niet meer zeer zwak (2019) maar beoordeeld als nog niet voldoende (2020). De reden hiervoor is dat er wordt gerekend met een driejarig gemiddelde, bij deze afdelingen lukte het niet om het totaal van slechte jaren om te buigen met één jaar verbeterde resultaten. Vanwege die reden is de school nog onder verscherpt toezicht van de inspectie gebleven, zodat de inspectie kan checken of de stijgende lijn zich voortzet. 

Aanstaande maandag 8 februari komt de inspectie opnieuw een onderzoek doen naar beide afdelingen. De inspecteurs zullen online spreken met leerlingen, medewerkers en de schoolleiding en een onderzoek doen in systemen, documenten en naar onderwijsresultaten. Vooraf hebben zij aangeven met wie zij willen spreken. Aan het einde van de dag krijgt de school dan een eerste terugkoppeling, waarna over enkele weken een rapport volgt 

Het afgelopen jaar was door de corona-periode geen normaal schooljaar. Op 18 maart 2020 kwam de eerste Lockdown en kwamen er naast het verbetertraject allerlei andere uitdagingen op ons pad. Toch hebben we steeds de kwaliteit van ons onderwijs zo goed mogelijk in beeld gehouden. We hopen van harte dat de inspecteurs dit herkennen maandag.  

Meer nieuwsberichten