Nieuws van de MR

De laatste vergadering van 2021 was een digitale bijeenkomst via Teams, maar dat deed niets af aan de inhoud. Er waren drie ingekomen stukken en er was een inspreker. Naast alle officiële stukken waarvoor de MR instemming werd gevraagd, is er ook gesproken over de nieuwbouw van de Skool en de maatregelen in school met betrekking tot corona. Iedere keer wordt het MT vanuit het ministerie gevraagd nieuwe maatregelen te nemen en deze worden altijd met de MR besproken. Ook wordt de MR regelmatig tussentijds om advies gevraagd. 

Afgelopen week is een bericht verzonden aan alle leerlingen om zich aan te melden voor de leerlinggeleding van de MR, omdat onze huidige leden in maart gaan stoppen vanwege hun eindexamen. Iedere leerling van de school mag zich aanmelden.
Maandagmiddag 20 december is er het 8e uur weer een MR spreekuur in lokaal 241. De MR hoopt daar al de eerste geïnteresseerde leerlingen te mogen ontvangen voor vragen of aanmelding. 

De MR

Meer nieuwsberichten