Nieuws van de MR

Dit schooljaar hebben wij als MR zichtbaarheid als speerpunt. Dat was vanwege de corona beperkende maatregelen niet altijd makkelijk, maar we merken dat ouders, leerlingen en medewerkers ons steeds beter weten te vinden. 

Afgelopen donderdag was er weer een MR spreekuur die goed bezocht werd. Ook de mailbox mr@dehogeberg.nl werd goed gevuld met vragen voor de vergadering van 10 maart. 

Tijdens die vergadering, die gelukkig weer fysiek mocht plaatsvinden, zijn de vragen als ingekomen stukken behandeld. Een belangrijk thema op dit moment is het camera protocol. De MR heeft goed kunnen aangeven welke aanpassingen in het protocol nodig zijn alvorens zij instemming verleent. Ook zijn de NPO-gelden, het huishoudelijk reglement van de MR, de huidige stand van zaken rondom de nieuwe school naast ons en (voor het laatst!) de coronamaatregelen besproken.

Het was voor Ese Roeper en Sven Grobben de laatste vergadering. Zij werden na afloop ontzettend bedankt voor hun enorme inzet de afgelopen jaren. Hun opvolgers zijn goed ingewerkt en klaar voor het echte werk. 

De MR

Meer nieuwsberichten