No module Published on Offcanvas position

Onderwijs OSG op orde

De onderwijsinspectie beoordeelde vandaag dat het onderwijs op OSG de Hogeberg weer van voldoende niveau is. Op 8 februari, heeft de onderwijsinspectie in het kader van het verbetertraject opnieuw onderzoek gedaan bij OSG de Hogeberg naar de kwaliteit van het onderwijs. De inspecteurs spraken maandag online met leerlingen, medewerkers en de schoolleiding en deden een uitgebreid dossieronderzoek in systemen, documenten en naar de onderwijsresultaten.

Een jaar geleden, eind januari 2020, bracht de onderwijsinspectie ook een bezoek aan de school. Zes inspecteurs namen toen twee dagen op verschillende manieren OSG de Hogeberg de maat. In het eindgesprek lieten zij weten dat er toen al grote vooruitgang was geboekt vergeleken met het vernietigende inspectierapport een jaar eerder (begin 2019).

In krap een jaar tijd lukte het de school om alle afdelingen van vmbo tot vwo, significant te verbeteren. De afdelingen vmbo basis en kader en het vwo zijn in 2020 weer als voldoende gekwalificeerd. Voor de mavo en de havo lag er nog een herstelopdracht. In 2020 was zichtbaar dat deze afdelingen ook sterk verbeterd waren en op de goede weg zijn. Beide afdelingen zijn toen niet meer als ‘zeer zwak’ (2019) beoordeeld, maar als ‘nog niet voldoende’(2020). Vanwege die reden is de school  onder verscherpt toezicht van de inspectie gebleven, zodat de inspectie kon checken of de stijgende lijn zich zou voortzetten. Het onderzoek van vandaag richtte zich dan ook specifiek op de afdeling mavo en havo. De inspectie oordeelde maandag over deze afdelingen dat ze op voldoende niveau zijn, waarmee het toezicht op regulier niveau komt en de school niet langer onder verscherpt toezicht staat. 

De inspectie vindt de aangeleverde gegevens en berekeningen betrouwbaar. Ze hebben het beeld dat ze hadden van de verbeteringen bevestigd gezien en zien geen aanvullende risico’s. De school heeft de leerlingen goed in beeld en acteert adequaat en doelgericht. De leerlingen zijn tevreden over de begeleiding. Uit de gesprekken met de coaches, de leerkrachten en de leerlingen komt een eenduidig beeld naar voren, aldus de inspecteur.

De ondersteuning vanuit de schoolleiding wordt door de medewerkers gewaardeerd. Er is duidelijkheid, er zijn korte lijnen. Je kunt zelfstandig aan de ontwikkeling werken. De focus op het primaire proces wordt als prettig ervaren. Er wordt door de schoolleiding goed geluisterd en er is nabijheid. Ook concludeerde de inspecteurs dat er op de OSG echt sprake is van een onderwijsgemeenschap.

Het afgelopen jaar was door de corona-periode geen normaal schooljaar. De periode met corona-maatregelen en het daar steeds op anticiperen liep naast het verbetertraject. Toch hebben we steeds de kwaliteit van ons onderwijs in beeld gehouden. Met elkaar hebben we keihard gewerkt. Dat we dit hebben kunnen bereiken samen, in zo’n korte tijd, geeft aan hoe veerkrachtig we zijn en hoeveel positieve energie er in het team is. We zijn dan ook super blij en trots dat de inspecteurs dit vandaag ook hebben gezien en erkennen. 

Corrie Eriks-Setz waarnemend rector-bestuurder 

Image
Image

Adresgegevens

Haffelderweg 40, Den Burg

Postbus 153, 1790 AD, Den Burg

KvK: 72241713

Contact

Telefoon: +31(0)222-312121
Fax: +31(0)222-314765

E-mail:


<style>
.module-titlemeerberichten h3.sppb-addon-title::before,
h3.sppb-addon-title::before,
.view-article.layout-default h1::before,
h1.sppb-addon-title::before,
h3.module-titlemeerberichten::before,
div.item-title h2::before,
.decanaatsectie .datumcol p
{
background-color: #346fb0 !important;
}

.imgLeerling {

border-color: #346fb0 !important;

}
</style>