Onderwijsinspectie positief over ontwikkelingen OSG

De onderwijsinspectie heeft haar tevredenheid uitgesproken over de ontwikkelingen op OSG de Hogeberg. Er is grote vooruitgang geboekt vergeleken met het vorige inspectiebezoek. De zes inspecteurs hebben op verschillende manieren de OSG de maat genomen. In het eindgesprek lieten zij weten dat het heel bijzonder is, wat er voor elkaar gekregen is.

De inspectie van onderwijs bezocht onze school voor een herstelonderzoek, omdat begin vorig jaar alle afdelingen onvoldoende zijn beoordeeld en de afdeling havo het predicaat zeer zwak kreeg. Het herstelonderzoek werd gecombineerd met een bestuurlijk onderzoek naar de standaarden Financiën, Kwaliteitszorg en Verantwoording & Dialoog.

De onderwijsinspectie werkt met gemiddelde prestaties van de afgelopen drie jaar als het gaat om het onderdeel “onderwijsresultaten”. Twee slechte jaren wegpoetsen gaat op dit onderdeel niet van de ene op de andere dag en kost tijd. Dit gedeelte was daarom nog onvoldoende voor de mavo. De afdeling havo stijgt van zeer zwak naar onvoldoende. Alle andere onderdelen die de inspectie heeft gecontroleerd zijn dit jaar voldoende. Daardoor gaan vmbo-basis, vmbo-kader en vwo van onvoldoende naar voldoende. Ook het bestuurlijk onderzoek kreeg een voldoende. 

De inspectie erkent de stijgende lijn en spreekt het vertrouwen uit dat het de goede kant uitgaat. Het algemene oordeel van de inspectie is een compliment voor alle betrokken. ‘Wat er voor elkaar gekregen is, is heel bijzonder’, laat de inspectie ons weten. ‘Het lijkt wel een andere school. Docenten geven weer met plezier les en we zien een rode draad. Ook bij ouders en leerlingen zien we dat terug. Dat is heel mooi en daar mogen jullie trots op zijn. Het is echt bijzonder, het lukt niet alle scholen.’

Dit compliment neemt niet weg dat de OSG nog niet helemaal op orde is. Het eindoordeel kent een aantal aanbevelingen. De meeste van die punten hebben we al opgenomen in ons verbeterplan. Daarnaast legt de inspectie accenten op enkele punten, die wij nog niet in kaart hebben gebracht en daarom in dank aanvaarden. De inspectie blijft de voortgang de komende tijd monitoren. 

De inspecteurs hebben veertig lesdelen bezocht en naar eigen zeggen heel mooie dingen gezien van docenten die plezier hebben in hun werk. Leerlingen hebben daarbij aangegeven het fijn te vinden als docenten laten zien dat zij het lesgeven leuk vinden. 
Naast de lesbezoeken heeft de inspectie gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders, docenten, onderwijsondersteunend personeel, met het managementteam, de MR, de kwaliteitscoördinator, de wnd. rector-bestuurder, de controller en met de Raad van Toezicht. Ook zijn er verschillende documenten bestudeerd. Dat de inspectie ons heeft laten weten dat wij met elkaar op een goede manier met de verbeteringen bezig zijn, inspireert ons allemaal om de ingeslagen weg met veel energie en enthousiasme verder te vervolgen, aldus wnd. Rector-bestuurder Corrie Eriks.

 

Meer nieuwsberichten