Onderwijsontwikkelingen

Ondanks alle corona perikelen blijven we werken aan het verrijken en innoveren van ons onderwijs. Voor de vmbo-mavo groepen is ingezet op het versterken van praktijkvaardigheden en een doorgaande leerlijn richting het mbo. In het afgelopen jaar is er een aantal nieuwe keuzemodules neergezet zoals de module Fietstechniek, de module Installeren & Monteren, de module Hout & Meubelverbindingen en in samenwerking met het nautisch college in Den Helder zal per dit voorjaar eveneens de module CommerciĆ«le Visserij kunnen worden gevolgd. Deze vier nieuwe keuzemodulen zijn toegevoegd aan het bestaande aanbod van Restaurant & Keuken, Mens & Zorg, EHBO en Evenementen. Hiermee is een enorme slag gemaakt om een meer veelzijdig aanbod aan keuzemodulen op Texel aan te bieden.
 
Voor de havo-vwo groepen wordt nu ingezet op een samenwerking met Hogeschool InHolland. In onze school komt een kenniscentrum vanuit Terra Technica. Het heet Planet Texel en is voor studenten van InHolland. Studenten van verschillende opleidingen (zoals Landscape and Environment Management, Business Studies, Electrotechniek, Vliegtuigstudies, Bouwmanagement en Vastgoed) worden geacht integraal te gaan samenwerken om oplossingen aan te dragen voor vraagstukken vanuit Texelse ondernemingen of organisaties. Vanwege de coronamaatregelen zal het kenniscentrum online starten na de voorjaarvakantie met een groep van ongeveer 15-20 studenten. De hoop is dat de studenten uiteindelijk ook fysiek op de woensdagen op onze school kunnen werken aan hun onderzoek en het volgen van masterclasses. De komende maanden zullen ze zich gaan buigen over mobiliteit op Texel zelf en mobiliteit naar Texel toe. Het is van grote meerwaarde dat jonge bewoners van Texel, die wellicht toekomstige bewoners worden, meedenken in de oplossingen. Zij kennen het eiland als geen ander en het gaat over hun toekomst. De studenten willen dan ook heel graag samenwerken met onze leerlingen. Onze leerlingen kunnen dan op een laagdrempelige wijze kennismaken met verschillende studierichtingen, maatschappelijke vraagstukken en het leren denken in nieuwe oplossingen. Als de samenwerking goed verloopt, willen we ook gaan kijken of we nog meer samen kunnen doen. Bijvoorbeeld dat geĆÆnteresseerde OSG-leerlingen kunnen deelnemen aan een masterclass.
In juni zullen de oplossingen gepresenteerd worden aan o.a. de betrokken Texelse organisaties en de Gemeente Texel. De samenwerkingssessies met de studenten zullen binnen een (vak)les worden opgepakt. Komende maand zal duidelijk worden welke klassen hieraan deelnemen. Klassen kunnen ook zelf bij de rector aangeven dat ze graag willen deelnemen.
 

Meer nieuwsberichten