Hulp gevraagd: profielwerkstukenquête

In het eindexamenjaar moeten leerlingen van onze school een profielwerkstuk maken. Vaak doen leerlingen een onderzoek, zo ook Marijke Bakker uit 6 vwo. Zij vraagt uw hulp bij het invullen van een enquête voor haar onderzoek naar de kenmerken van een goede leerkracht. Het zou fijn zijn als u meedeed!

Marijke: "Dit schooljaar onderzoek ik voor mijn profielwerkstuk welke kenmerken een goede leerkracht heeft. Omdat u als ouder/verzorger ook betrokken bent bij het onderwijs, ben ik benieuwd naar uw beeld van een goede leerkracht.  Zou u daarvoor mijn volledig anonieme enquête in willen vullen? Het kost slechts vijf minuten.
Met de meningen van verschillende groepen: ouders/verzorgers, leerlingen, leraren en de schoolleiding, probeer ik een beeld te schetsen van de eigenschappen van een goede leraar. Daarnaast bekijk ik hoe dit beeld overeenkomt met de kenmerken uit de literatuur. Mijn bevindingen presenteer ik op de profielwerkstukavond in februari. 
Ik dank u hartelijk voor uw moeite."

De link: https://forms.gle/1wnbxEVyNKbtBGiaA 

Meer nieuwsberichten