Reanimatieonderwijs

De leerlingen uit klas 3 en 4 leren reanimeren. In kleine groepjes leren de leerlingen zorg te dragen voor hun eigen veiligheid bij een noodsituatie, maar ook hoe ze moeten handelen. Zo leren ze hoe ze een slachtoffer moeten benaderen, bewusteloosheid kunnen vaststellen, hulp in te schakelen en hoe er gereanimeerd moet worden.
In verband met Corona werd er niet op de poppen beademd, maar werden wel de handelingen gedemonstreerd. De leerlingen moesten de ademweg vrijmaken en afwisselend 30 borstcompressies uitvoeren en “zogenaamd 2x beademen”. Het alarmnummer 112 werd gebeld en de AED werd opgehaald. 
In 2-tallen werd vervolgens door 1 leerling gereanimeerd terwijl de ander het schokapparaat aansloot en bediende. Samen hebben ze geleerd om overlevingskansen van het slachtoffer te vergroten en zo optimaal mogelijk over te dragen aan de professionele hulpverleners.
Het is best even wennen om in de groep met elkaar te oefenen en situaties na te spelen, maar na de eerste oefeningen viel die spanning weg. Er werd serieus getraind voor het schoolexamen dat de afsluiting van de cursus vormt. Door de leerlingen wordt de cursus doorgaans als nuttig en waardevol ervaren. De instructeurs zijn erg tevreden over de inzet en de resultaten van de leerlingen.
De instructeurs van OSG de Hogeberg
J. Huizinga
W. van de Vijver
J. plag
R. Verstraaten
M. Verbeek

Meer nieuwsberichten