Steunlessen leesvaardigheid en woordenschat

Landelijk gezien gaat zowel de leesvaardigheid als de woordenschat van leerlingen achteruit. De examens zijn echter taliger dan ooit. Leerproblemen van leerlingen zijn niet altijd te wijten aan onvoldoende vakkennis, maar kunnen ook liggen aan onvoldoende taalvaardigheid. Daarom hebben we onlangs nieuw taalbeleid vastgesteld, dat alle maatregelen omvat die de school treft om op structurele en systematische wijze de taalvaardigheid van leerlingen met een achterstand te vergroten en het onderwijs taaltoegankelijker te maken. 

Onze school gebruikt TOA-toetsen om o.a. de leesvaardigheid en woordenschat van leerlingen in de onderbouw te testen. Onlangs zijn deze toetsen afgenomen en leerlingen die niet over voldoende vaardigheden beschikken om op hun eigen schoolniveau te presteren, krijgen steunlessen op het gebied van woordenschat en leesvaardigheid.

Het doel van deze extra begeleiding is om de leerling in een periode van acht weken weer op niveau te krijgen. Deze periode wordt afgesloten met een TOA-toets waarna bekeken kan worden of de leerling weer op niveau is. Mocht dit niet het geval zijn, volgt een volgende periode van nogmaals acht weken steunles.

De ouders/verzorgers van de leerlingen die voor deze ondersteuning in aanmerking komen, krijgen binnenkort persoonlijk bericht. De lessen starten in de week van 18 november.

Meer nieuwsberichten