Uitslag eindexamenleerlingen 4 juni

Op donderdag 4 juni krijgen de eindexamenleerlingen definitief te horen of ze geslaagd zijn of niet. Indien de leerling niet geslaagd is kan er nog een Resultaat Verbeteringstoets (RV-toets) worden gemaakt. Daar worden de leerlingen persoonlijk over geïnformeerd. Wij vragen aan de eindexamenleerlingen of ze op 4 juni tussen 9.30 uur en 14.30 uur thuis willen zijn. 

De diplomauitreikingen staan gepland op woensdag 1 juli (vmbo-mavo) en op donderdag 2 juli (havo-vwo). Ook deze zullen vanwege de Coronamaatregelen worden aangepast. De uitreikingen gaan wel door maar zullen op een ludieke speciale manier worden georganiseerd. OSG de Hogeberg wordt hierbij ondersteund door teambuilding Texel. Binnenkort meer….

Meer nieuwsberichten