Update: Coronavirus 19 maart 2020

Vandaag zijn wij geïnformeerd dat in het gezin van een van onze docenten iemand positief op Corona is getest. De ouders zijn hierover geïnformeerd. 

De docent heeft zelf verkoudheidsklachten (keelpijn en hoesten) en is sinds vorige week donderdag 12 maart thuis gebleven. De dagen daarvoor had deze geen klachten. Een van de kinderen uit het gezin is een leerling op onze school. Deze leerling hoestte vrijdag 13 maart een beetje en is toen naar huis gestuurd. 

Vanuit de GGD hebben wij richtlijnen gekregen die we aan u willen meegeven in dit specifieke geval.

  • Indien er sprake is van klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging, blijf dan thuis en ziek uit. 
  • Als de klachten toenemen, neemt u dan telefonisch contact op met de huisarts en vermeld erbij dat er mogelijk een overdracht is geweest van het virus. Onder het toenemen van de klachten wordt verstaan: 
    • Aanhoudend hoesten en/of
    • Koorts van 38 graden of hoger en/of
    • Benauwdheid

Wij willen u zo goed en transparant mogelijk informeren en ook de privacy van het getroffen gezin in acht nemen. Dat zullen we steeds doen, ook in het geval als zich nieuwe gevallen voordoen. Als school volgen we de richtlijnen van het RIVM,  de Rijksoverheid en GGD.

We  begrijpen dat dit bericht mogelijk voor ongerustheid zorgt, mocht u nog vragen hebben neemt u dan per mail contact op met secretariaat@dehogeberg.nl 
Ook verwijzen wij naar de berichtgeving van de Gemeente Texel: te bereiken via DEZE LINK

Meer nieuwsberichten