Vacature MR lid oudergeleding

Met ingang van het nieuwe schooljaar (1 augustus 2022) is er een vacature in de oudergeleding van de MR. De MR is de medezeggenschapsraad van OSG de Hogeberg.

Wij vergaderen per jaar elke 4-6 weken volgens een vooraf vastgesteld vergaderschema en houden ons bezig met uiteenlopende (beleidsmatige) zaken die de school aangaan, zoals financiën, beleidsstukken, lessentabellen, PTA, taakbeleid. De MR zet zich in om een slagvaardige, positief kritische partner te zijn van het MT / bestuur. Dit gebeurt door overleg in en buiten vergaderingen, waarbij wij een belangrijke stem hebben in de beleidszaken, als adviesgevend orgaan, maar ook door bindend instemmingsrecht. 
De MR bestaat uit vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. 
De rector-bestuurder maakt geen deel uit van de MR, maar wordt wel iedere vergadering uitgenodigd om beleidsvoorstellen of zaken die spelen op school toe te lichten. Ieder schooljaar volgt de MR een scholing om onze kennis actueel te houden en de rol als MR nog steviger neer te kunnen zetten.

Wilt u meedenken over uiteenlopende zaken die de school aan gaan en denkt u: “dit wil ik ook” en wilt u ons dus komen versterken? 

Meldt u dan voor 22 juni aan door een mail te sturen naar mr@dehogeberg.nl t.a.v. Rob de Jong-Kooger, secretaris Ook voor vragen kunt u hier terecht.

Wanneer er zich meerdere kandidaten melden, zal er een verkiezing gehouden worden. 

Names de MR,

Janneke Zijm, voorzitter
Rob de Jong-Kooger, secretaris
Jeroen Huizinga
Vincent Stork
Nienke de Visser
Duncan Whyte (aftredend)
Thomas van der Vlerk, vicevoorzitter
Elin Whyte

Meer nieuwsberichten