No module Published on Offcanvas position

Vergadering ouderraad

Op 19 april had de ouderraad een vergadering. Een lid van het managementteam van de school was hierbij aanwezig. Er waren zeven leden aanwezig (3 leden waren met bericht afwezig). De kwaliteitsmedewerker van de school was als gast uitgenodigd om een toelichting te geven op het leerlingvolgsysteem. 

 De volgende punten zijn aan de orde geweest:

  • Het ledenaantal van de OR is laag, er zijn functies verdeeld.
  • Het leerlingvolgsysteem is uitgebreid uitgelegd. Tevens is uitleg geweest over hoe de school de corona achterstanden weg wil werken.
  • Hoe het bovenstaande te communiceren naar de ouders.
  • OR heeft zich gepresenteerd op de ouderavond van 8 maart en zal ook bij de diploma-uitreiking aanwezig zijn

De vergadering duurde van 19:00 tot 21:00 uur.
De volgende vergadering is op 7 juni 2022.

Image
Image

Adresgegevens

Haffelderweg 40, Den Burg

Postbus 153, 1790 AD, Den Burg

KvK: 72241713

Contact

Telefoon: +31(0)222-312121
Fax: +31(0)222-314765

E-mail: