Verslag ouderraad vergadering

Op 8 februari heeft de Ouderraad online vergaderd met de rector-bestuurder.

 De volgende punten zijn aan de orde geweest:

  • Wat doet de school aan de leerachterstanden die opgelopen zijn door corona? Hier heeft de rector-bestuurder een toelichting op gegeven. Afgesproken is dat de Ouderraad de volgende vergadering een presentatie krijgt over hoe de school haar kwaliteitszorg heeft ingericht en monitort. 
  • Er leven bij sommige ouders zorgen om het drank- en drugsgebruik rond de school. De school heeft hier duidelijke afspraken over. Heel helpend is dat de jongeren keet op het nabijgelegen terrein bij de sporthal is verwijderd, hier heeft de school op aangedrongen bij de Gemeente. Er is op dit moment geen overlast. Er is verder een preventief voorlichtings- en onderwijsprogramma. Er zijn korte lijnen met de schoolagent. Ouders worden in geval van zorgen altijd ge├»nformeerd. Ouders kunnen bij vragen en zorgen het beste contact opnemen met de teamleider.
  • De zichtbaarheid van de Ouderraad is besproken. Bij toekomstige ouderavonden zal er altijd iemand van de Ouderraad aanwezig zijn, als aanspreekpunt voor de ouders. De website is up-to-date gemaakt. Het jaarverslag komt op de website. Tevens wordt een kort verslagje van elke Ouderraad vergadering vanaf heden meegestuurd met het weekbericht.
  • De school heeft eind januari inspectiebezoek gehad voor de dit jaar gestarte pro-vmbo route. Dit praktijkonderwijs valt onder de Pijler in Den Helder waarmee de OSG samenwerkt op dit vlak. De inspectie heeft beide scholen laten weten dat ze tevreden is over het onderwijs en dat dit binnen de gestelde kwaliteitskaders valt. 
  • Op 8 maart is het Open Avond en inschrijven van nieuwe leerlingen. De Ouderraad heeft hier een ondersteunende taak. 

De vergadering duurde van 19.00 tot 20:30 uur.De volgende vergadering is op 19 april 2022. 

Meer nieuwsberichten