Verslag Tour de Texel

In de afgelopen drie weken zijn onze leerlingen op pad gegaan met een opdracht voor L.O.: de Tour de Texel. Tien verschillende, markante plekken, goed verdeeld over het eiland, waren hierin opgenomen. Plekken waar van een prachtig zicht over Texel genoten kon worden.

In totaal moesten er 6 punten gescoord worden. Elke plek leverde 1 punt op. Behalve als Bertusnol of de bunker Loodsmansduin uitgekozen werd, die leverden elk 2 punten op omdat er daarvoor naast het fietsen ook nog gewandeld moest worden. Het gestelde minimaal aantal kilometers (60 km) leek voor velen in eerste instantie stevig, maar viel in de praktijk achteraf vaak mee. De etappes konden over verschillende dagen gefietst worden. Veel leerlingen konden op hun elektrische fiets of ATB op pad.
Om aan te tonen welke routes ze hadden afgelegd en hoeveel kilometer er was gefietst, moest er gebruik gemaakt worden van een App die dit bijhield. Hiermee hadden de leerlingen tijdens eerder L.O.-opdrachten ervaring opgedaan. Over het algemeen leverde dit dan ook geen problemen op. Daarnaast maakten de leerlingen tijdens hun route en op de bestemming selfies als bewijs.

Leerlingen gingen alleen op pad, samen met familieleden of hadden afgesproken met vrienden/vriendinnen/klasgenoten. Getuige de reacties en inzendingen mag de sectie L.O. concluderen dat het een zeer geslaagde opdracht was. Op heel veel foto’s zijn vrolijke gezichten te zien. Dat was vast niet alleen dank zij het stralende weer. Immers, Texel is een prachtig, veelzijdig en afwisselend eiland. Ook daarvan hebben de leerlingen tijdens deze opdracht vol van kunnen genieten!

Hierbij enkele ingezonden foto’s van twee tweedeklassers Sem Bakker en Eva Wiersma en ook foto's van Maaike Ploeg uit de eerste klas.

Eervolle vermelding voor Roxanne Siebeling uit de eerste klas. Zij is niet gestopt bij de minimum eis van 6 punten, maar heeft er 10 gedaan!

Voor de laatste schoolweken heeft de sectie L.O. twee opdrachten uitgezet. De eerste is een etappe van de Avond4daagse, de tweede is een buitensportactiviteit waarop ingetekend moet worden. Leerlingen krijgen hiervan bericht via hun schoolmail en via Magister. 

thumbnail20200512161313
thumbnail20200512145651
thumbnail20200512145352
TDTeervol4
TDTeervol3
TdTEervol1
TDTeervol2
TDT9
TDT7
TDT8

Meer nieuwsberichten