Verslag vergadering Ouderraad

Op 7 juni 2022 heeft de Ouderraad (OR) vergaderd. Hier volgt een kort verslag.

Er waren acht leden aanwezig (1 afwezig met bericht, 1 zonder bericht) en Inge van der Linde namens het MT. 
De volgende punten zijn aan de orde geweest:

- de diploma-uitreikingen in juli en de taak van de OR hierin
- de inzet van de coronagelden van de overheid binnen de OSG
- de communicatie met de MR
- het effect van het starten van de Skool
- het vermogen van de OSG om eventueel nieuwe corona-maatregelen snel toe te passen en het aanhouden van sommige eerdere maatregelen
- ledenwerving voor de Ouderraad.

De vergadering duurde van 19:00 tot 20:20 uur. De datum van de volgende vergadering wordt in de jaaragenda bekend gemaakt.

Meer nieuwsberichten