Woningen voor docenten OSG

Corrie Eriks (OSG), Jan van Andel (Woontij) en wethouder Hennie Huisman hebben woensdag 11 maart een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor (tijdelijke of permanente) woningen voor docenten. Door de woningschaarste is er zonder aanvullende maatregelen vaak geen woonruimte beschikbaar, waardoor vacatures niet of minder snel kunnen worden vervuld. Met de samenwerkingsovereenkomst liggen de afspraken vast voor het aanbieden van woonruimte door Woontij aan onderwijsmedewerkers die een arbeidsovereenkomst aangaan met OSG De Hogeberg. Corrie Eriks kan nu vol vertrouwen nieuwe docenten werven. "Als je nu op Texel komt werken, krijg je én een prachtige school én een prachtig eiland én een prachtige woning. Hoe mooi is dat."
 
video RTV lerarenwoningen

Via deze link een artikel en filmpje van NH Nieuws. 

Meer nieuwsberichten