Rooster vanaf 25 mei

We zijn heel blij dat we onze leerlingen op 2 juni weer op school mogen ontvangen (even onder voorbehoud dat die toestemming volgende week gegeven wordt, maar dat verwachten we wel). Om dat veilig te kunnen doen, hebben we het rooster aangepast, worden de klassen gesplitst en hebben we in het gebouw maatregelen getroffen om besmetting te voorkomen. U moet dan denken aan hygiënische maatregelen, looproutes en regels die bedoeld zijn om verplaatsing van leerlingen zoveel mogelijk te voorkomen. Het rooster en de dagindeling zijn anders dan u gewend bent. De aanpassing is nodig om het onderwijsproces voor uw kind en voor onze medewerkers zo veilig mogelijk te laten verlopen. 

Het rooster geldt tot de zomervakantie. Het is voor ons een goede manier om te ervaren hoe het gaat met leerlingen in het gebouw, omdat we verwachten dat we na de vakantie nog steeds te maken hebben met coronamaatregelen. 

Voor 2 juni zullen we u nog berichten over looproutes, in- en uitgangen en welke hygiënemaatregelen we van de leerlingen verwachten. In deze bijlage (het woord bijlage is de link) kunt u alles nog wat uitgebreider lezen.

Hieronder staan kort de belangrijkste punten met betrekking tot het rooster. 

  • Vanaf 25 mei gaan we werken met een nieuw rooster, dat vanaf volgende week in Magister te zien is.
  • Van 25 mei tot en met 29 mei worden de lessen nog op afstand gegeven, maar wel volgens het nieuwe rooster en de nieuwe lestijden. 
  • Vanaf dinsdag 2 juni komen de leerlingen weer naar school, maar niet allemaal tegelijk. De onderbouw heeft les van het 1etot en met het 5euur en de bovenbouw van het 6e tot en met het 10e uur, met hier en daar een kleine uitloper om het rooster passend te maken.
  • De lessen duren 40 minuten, met steeds 5 minuten voor de docenten om van lokaal te wisselen. 
  • De lesdag duurt van 8.30 tot 16.40 uur. Leerlingen zijn echter maar een dagdeel op school en gemiddeld zijn ze er twee dagen per week. De andere dagen volgen ze de lessen online.
  • De lesgroepen worden in tweeën of in drieën gedeeld. Een deel komt op school en de rest volgt de instructie online en werkt dan zelfstandig. We zullen ervoor zorgen dat het duidelijk is voor de leerlingen wie wanneer op school wordt verwacht.
  • Leerlingen zitten zoveel mogelijk in een vast lokaal, de docenten wisselen. Ook pauzes worden in het lokaal gehouden. Dit, om verplaatsingen tot een minimum te beperken. 

 

Meer nieuwsberichten