No module Published on Offcanvas position

Schoolkrant

Het telefoonbeleid

Vanaf dit jaar geldt er op school een telefoonbeleid, in dit artikel de belangrijkste informatie over dit beleid.

 

Inhoud beleid:

Telefoons en smartwatches zijn vanaf dit jaar niet meer toegestaan in lesruimtes, daar wordt onder verstaan alle leslokalen, de gymzalen (inclusief kleedkamers) en de leerpleinen. In de aula en in de mediatheek zijn telefoons en smartwatches wel toegestaan. Het is de bedoeling dat de telefoon en smartwatch dus in je kluisje zit en niet in je tas of iets dergelijks, mocht dat wel zo zijn en het gezien wordt dan volgen er consequenties.

Wat als ik mij niet aan het beleid hou?

Mocht je toch je telefoon of smartwatch bij je hebben bij lesruimtes, dan krijg je de opdracht om die direct op te bergen in je kluisje, de docent maakt dan een melding in magister (MO). Omdat het leerproces hierbij dan verstoord is zal de consequentie ook in lijn zijn met de consequentie van ongeoorloofd afwezig. Een MO kun je wegwerken door 2 uur bij de leerlingenbalie na te komen, als het ingehaald is wordt de MO dan vervolgens een MA.

Hieronder een overzicht met de meest gestelde vragen

       1. Heeft een MO net als OO’s invloed op je herkansing?

Nee, de MO’s moeten wel afgehandeld worden als een OO, maar zijn niet opgenomen in het examenreglement. Ze hebben dus geen invloed op een herkansing.

  1. Waarom is er voor dit beleid gekozen?

Het Ministerie van OCW heeft op 4 juli 2023 aangekondigd dat smartphones en andere devices per 1 januari 2024 niet meer toegestaan zijn in de klas. De school is hierdoor verplicht een beleid te handhavens op telefoons in de school.

Er zijn voor dit beleid grofweg twee mogelijkheden: helemaal geen telefoons meer in school of telefoons weren uit alle ‘leersituaties’. Beide varianten hebben voor- en nadelen. De OSG heeft ervoor gekozen om voor de rest van dit schooljaar te kiezen voor de ‘kleine’ variant en de prioriteit te leggen bij het optimaliseren van het leerklimaat. Telefoons worden in de vrije (pauze-)ruimtes nog wel toe te staan. Dit is nu nog een pilotfase. Gedurende het jaar gaat de school dit nieuwe beleid goed volgen en evalueren. Dan kunnen ze vervolgens weloverwogen besluiten of dit voldoende effect heeft op het leerklimaat of dat er meer nodig is.

  1. Waarom mag de telefoon niet in je schooltas blijven?

Leren vraagt concentratie en betrokkenheid van leerlingen. Het blijkt dat telefoons de concentratie ook verstoren zonder dat er daadwerkelijk op het scherm gekeken wordt. Als er bijvoorbeeld (per ongeluk) een signaal hoorbaar is, raken de meeste leerlingen afgeleid. Het duurt dan weer een aantal minuten voor de hersenen weer ‘terug in de leerstand’ gaan. Bij leerlingen die extreem afhankelijk zijn van sociale media leidt zelfs de aanwezigheid van de telefoon in de ruimte al af.

  1. Wat is het nut van een telefoonbeleid?

In het beleid staan de afspraken zwart-op-wit. Dan is het voor iedereen na te lezen en zo eenduidig mogelijk na te leven. Het voorkomt dat elke medewerker eigen regels moet of gaat verzinnen en haalt een groot aantal onduidelijkheden uit de weg.

  1. Hoe werkt het met tweestapsverificatie als je op je laptop schoolwerk wilt doen?

Als je op je laptop bepaalde beveiligde programma’s opent heb je wel eens een tweestapsvertificatie (2FA) nodig. Dat wil zeggen dat je een code binnen krijgt op je telefoon die je op de desbetreffende website moet invoeren. Een tweefactorauthenticatie (2FA) hoeft niet altijd plaats te vinden via een mobiele telefoon. Vaak is het mogelijk om een 2FA-tool op de laptop te installeren waarmee de 2FA uitgevoerd kan worden. Kan voorgaande niet, dan kan het gebruik van de tweefactorauthenticatie door docenten met de mobiele telefoon gezien worden als een uitzondering.

  1. Hoe moet ik mijn rooster kunnen zien?

Buiten lessen om is de telefoon nog bruikbaar en kun je Magister gebruiken zoals je gewend bent. Roosterwijzigingen gedurende de dag zullen zoals altijd in Magister komen te staan en zijn dus ook zichtbaar op de laptop. Als het pas kort van tevoren bekend is, zoekt de roostermaker de klas even op. Roosterwijzigingen zullen op termijn ook op schermen in school zichtbaar worden gemaakt.

  1. Als een docent achter een telefoon zit is daar dan ook een straf voor of komen die er gemakkelijk vanaf?

Docenten hebben een voorbeeldfunctie en zullen daarnaar handelen. Het uitgangspunt van deze afspraken is het creëren van een optimaal leerklimaat voor leerlingen. In een bepaald geval kan een docent dus de mobiele telefoon inzetten tijdens de les voor functioneel gebruik. Daarbij kan gedacht worden aan het telefonisch inschakelen van hulp bij een incident.

Als je het idee hebt dat een docent puur voor eigen vermaak de telefoon gebruikt, wat dus niet past bij de voorbeeldfunctie van een docent, dan is het goed om dat aan te kaarten bij deze docent en/of je mentor. Docenten krijgen geen ‘straf’ zoals nablijven bij de leerlingenbalie. Docenten hebben wel functioneringsgesprekken met hun leidinggevende en in deze gesprekken worden afspraken gemaakt m.b.t. eventuele verbeterpunten. Ongewenst telefoongebruik onder werktijd kan een verbeterpunt zijn waar dan afspraken over gemaakt worden.

Mocht jouw vraag niet beantwoord zijn stuur ons dan een berichtje via instagram met je vraag of stuur een mail naar  

Image
Image

Adresgegevens

Haffelderweg 40, Den Burg

Postbus 153, 1790 AD, Den Burg

KvK: 72241713

Contact

Telefoon: +31(0)222-312121
Fax: +31(0)222-314765

E-mail: